Neblaze proslulá prostitutka Divine Brown spojená s Hughem Grantem má po zatčení baterie vážné právní problémy

Božská Brownová byla zatčena s Hughem Grantem v roce 1995 a znovu má problémy se zákonem.