Tom Cruise, 'Mission: Impossible' nucen přerušit natáčení kvůli invazi ovcí

Tom Cruise, 'Misson: Impossible' nucen přerušit natáčení kvůli invazi ovcí